Proiect FSE - Dezvoltare durabila prin acces egal pentru toti pe piata muncii - ID 77484
Wenesday, 15 December 2010


Proiectul: Dezvoltare durabila prin acces egal pentru toti pe piata muncii - ID 77484

"Proiect cofinantat din Fondul Social European "Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013" "Investeste in oameni" si cofinantat prin Fondul Social European.
Axa Prioritara 5 "Promovarea masurilor active de ocupare",

Domeniul Major de Interventie 5.1. "Dezvoltarea si Implementarea masurilor active de ocupare".

Solicitant: Alianta Civica a Romilor din Romania (ACRR)

Partener: T.R.U.S.T - Tinerii Romi pentru Unitate, Solidaritate si Transparenta

Perioada: 14 luni, noiembrie 2010 decembrie 2011

Buget:.2.083.481 lei

OBIECTIVUL GENERAL:
Dezvoltarea capacitatii de ocupare a persoanelor inactive si a celor in cautarea unui loc de munca in regiunea Sud Vest Oltenia pe o perioada de 14 luni, cu focus explicit dar non-exclusiv pe persoanele de etnie Roma.


OBIECTIVE SPECFICE:
1. Dezvoltarea unor masuri de ocupare particularizate specificului local al grupului tinta din judetele Dolj, Mehedinti si Gorj - Sud Vest Oltenia pe o perioada de 14 luni.
2. Eficientizarea capacitatii de ocupare prin infiintarea unui Centru de Resurse pentru Ocupare in judetul Dolj din Regiunea Sud Vest Oltenia pe o perioada de 14 luni.
3. Imbunatatirea accesului la informare a persoanelor inactive si a somerilor de lunga durata din judetele Dolj, Gorj si Mehedinti cu privire la piata muncii prin campanii de informare si targuri de locuri de munca, pe o perioada de 14 luni.

Grupul tinta:
Vor fi vizate 2000 de persoane din judetele Dolj,Mehedinti si Gorj format din:
Persoane care au parasit timpuriu scoala,
Persoane in cautarea unui loc de munca,
Persoane inactive,
Someri,
Someri de lunga durata,
Someri peste 45 ani,
Someri tineri,
Someri de lunga durata tineri.

Activitati principale
In cadrul proiectului se va realiza informare cu privire la piata muncii pe 3 directii pentru 2000 de beneficiari:
actiuni lunare de informare din "usa in usa" pentru beneficiari,
informare la sediul centrului zilnic pe un program stabilit pentru beneficiari,
8 actiuni de informare de grup pentru 200 de pers (25 de persoane/grupa).

Se va oferi Asistenta individuala prin orientare profesionala si mediere pentru 200 de persoane

Vor fi selectionate 100 de persoane care au in planul individualizat stabilit ca obiectiv FP intr-o meserie solicitata pe piata muncii.

Se vor organiza in grupuri de 25 de persoane si vor beneficia de cursuri de calificare.

Pentru persoanele participante se va oferi o subventie de 200 lei/luna pe perioada desfasurarii cursului de formare.

Se vor organiza 2 targuri de joburi in Regiunea din care a fost extras grupul tinta


Rezultate:
100 de persoane din grupul tinta vor participa la cursuri de formare profesionale,
100 de persoane vor fi certificate la 4 cursuri de calficare, 1 grup format din 25 de persoane, 3 grupuri in 3 meserii considerate solicitate pe piata muncii si un grup in antreprenoriat,
Furnizarea serviciilor corespunzatoare programului integrat pentru 200 de persoane in cadrul CLRO,
200 de persoane evaluate, 200 de planuri individuale de actiune intocmite, 200 de trasee profesionale elaborate, vor fi 5 sedinte de program integrat (evaluare, consiliere, orientare) de beneficiar, 1000 de ore interventie in programul integrat,
20 de persoane beneficiaza de asistenta pt demararea activitatilor independente, aprox 5 sedinte/persoana, total consiliere antreprenoriala 100 de ore;
20 de planuri de afaceri;
5 activitati independente demarate;
aproximativ 1000 de consilieri telefonice de follow-up;
aprox 100 de persoane vor beneficia program de self-asistenta pentru gasirea unui loc de munca 1 campanie, 5 actiuni trimestriale, 4 tematici,
aprox.150 de participanti/actiune,
total 2130 beneficiari.Semnati petitia

Surname
Name
Organisation
Contact
Comment
Total petitii semnate pana acum: 6