Public procurement of an automobile through financial leasing

Thursday, 24 March 2011

Information in Romanian only:

SOLICITARE DE OFERTE PENTRU ACHIZITIA UNUI AUTOTURISM IN SISTEM LEASING FINANCIAR PRIN PROCEDURA DE PROSPECTARE A PIETEI STUDIU DE PIATA

In atentia operatorilor economici interesati:

Asociatia Alianta Civica a Romilor din Romania (ACRR), in calitate de Achizitor, organizeaza conform prevederilor Instructiunii nr. 26 din 31.08.2010, privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 - 2013, emisa de AM POSDRU, in cadrul proiectului "Dezvoltare durabila prin acces egal pentru toti pe piata muncii", proiect cofinantat din Fondul Social European "Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013", "Investeste in oameni" si cofinantat prin Fondul Social European (Contract de finantare Nr. POSDRU/102/5.1/G, cod proiect ID 77484, axa prioritara 5 "Promovarea masurilor active de ocupare", domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare", PROCEDURA DESCHISA DE CERCETARE A PIETII - STUDIU DE PIATA pentru ACHIZITIA PUBLICA a unui autoturism in sistem leasing financiar.

Obiectul contracului consta in achizitionarea de: AUTOTURISM IN SISTEM LEASING FINANCIAR
Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului si stabilirea ofertei castigatoare - pretul cel mai scazut.

Documentatia de atribuire se poate solicita prin fax, la nr. 021.211.14.05 sau la adresa office[at]acrr.ro, din data de 24.03.2011, intre orele 9:30-16:00. Ofertele se vor depune la sediul ACRR - Alianta Civica a Romilor din Romania (Str. Maria Rosetti, nr. 34, et.2, ap. 6, sect. 2, cod postal 020487, Bucuresti), pana la data de 07.04.2011, ora 12:00.

Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 9:30-16:00, la tel./fax: +4 (0) 021.211.14.05, e-mail office[at]acrr.ro.

Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro.


Source: ACRR