Anunt achizitie publica - Servicii de consultanta juridica

Thursday, 17 February 2011

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA

Asociatia Alianta Civica a Romilor din Romania (ACRR), in calitate de Achizitor, organizeaza conform prevederilor Instructiunii nr. 26 din 31.08.2010, privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 - 2013, emisa de AM POSDRU, in cadrul proiectului "Dezvoltare durabila prin acces egal pentru toti pe piata muncii", proiect cofinantat din Fondul Social European "Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013", "Investeste in oameni" si cofinantat prin Fondul Social European (Contract de finantare Nr. POSDRU/102/5.1/G, cod proiect ID 77484, axa prioritara 5 "Promovarea masurilor active de ocupare", domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"), PROCEDURA DESCHISA DE CERCETARE A PIETII - STUDIU DE PIATA pentru ACHIZITIA PUBLICA de "SERVICII DE CONSULTANTA JURIDICA", CPV 74111100-1.

Descrierea serviciilor solicitate:
● Serviciu de consultanta juridica;
● Durata proiectului: 14 luni (01.11.2010 - 31.12.2011);
● Durata contractului: 11 luni
● Valoarea totala a proiectului: 2.126.001,00 Lei (fara TVA);
● Valoarea estimata a contractului pentru prestarea serviciilor de consultanta juridica: 39.732,00 Lei;
● Serviciul solicitat vizeaza: pregatirea si/ sau verificarea contractelor individuale de munca si a conventiilor civile de prestari servicii pentru persoanele care vor desfasura activitati lucrative in baza unui astfel de contract; pregatirea si/ sau verificarea diferitelor tipuri de contracte incheiate cu furnizori, agenti economici sau alte institutii; pregatirea notificarilor si a actelor aditionale adresate OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu referire la contractul de finantare nr. 4959 din data de 25.10.2010 si acordarea asistentei juridice in cadrul proiectului, la solicitarea Achizitorului, va reprezenta organizatia in instanta, atunci cand este cazul .

Avocatul/avocata isi va desfasura activitatea la sediul Asociatiei Alianta Civica a Romilor din Romania si la celelalte puncte de lucru ale organizatiei, 2 ore pe zi, respectiv 42 de ore pe luna.

Cerinte minime de calificare pe care cabinetul de avocatura sau avocatul va trebui sa le indeplineasca:
● Avocatul/avocata, va trebui sa faca dovada ca este absolventul/a unei facultati de drept acreditate si totodata sa faca dovada ca este avocat/avocata definitiv/a inscris in Tabloul avocatilor din cadrul Baroului Bucuresti;
● experienta avocatului/avocatei trebuie sa fie de minim 3 ani si acesta trebuie sa cunoasca legislatia aplicabila pentru dezvoltarea proiectului mai sus mentionat;
● avocatul/avocata va trimite un CV din care sa rezulte experienta acestuia de-a lungul perioadei in care a exercitat profesia de avocat.
● Avocatul/avocata va trimite alaturi de CV si o oferta prin care va mentiona onorariul solicitat pentru serviciile sale.

Ofertele se vor depune la sediul ACRR - Alianta Civica a Romilor din Romania (Str. Maria Rosetti, nr. 34, et.2, ap. 6, sect. 2, cod postal 020487, Bucuresti), pana la data de 24.02.2011, ora 1300.

Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 930 - 1600, la tel./fax: +4 (0) 021.211.14.05, e-mail office [at] acrr.ro.

Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro.


Source: ACRR