Public procurement - Information and PR services

Thursday, 17 February 2011

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA

Asociatia Alianta Civica a Romilor din Romania (ACRR), in calitate de Achizitor, organizeaza conform prevederilor Instructiunii nr. 26 din 31.08.2010, privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 - 2013, emisa de AM POSDRU, in cadrul proiectului "Dezvoltare durabila prin acces egal pentru toti pe piata muncii", proiect cofinantat din Fondul Social European "Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013", "Investeste in oameni" si cofinantat prin Fondul Social European (Contract de finantare Nr. POSDRU/102/5.1/G, cod proiect ID 77484, axa prioritara 5 "Promovarea masurilor active de ocupare", domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"), PROCEDURA DESCHISA DE CERCETARE A PIETII - STUDIU DE PIATA pentru ACHIZITIA PUBLICA de "SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE (PROMOVARE)", CPV 79342200-5.

Descrierea serviciilor solicitate:
● Serviciu de informare si publicitate;
● Durata contractului: 11 luni;
● Valoarea estimata a contractului pentru prestarea serviciilor de informare si publicitate: 25.200,00 Lei;
● Serviciul solicitat vizeaza: asigurarea relatiei cu presa scrisa, TV sau radio, pentru fiecare eveniment care va fi organizat in derularea proiecului mentionat anterior;
● Promovarea activitatilor, rezultatelor si obiectivelor proiectului, pe toata perioada implementarii acestuia.

Cerinte minime de calificare:
● Colaboratorul/colaboratoarea din domeniul PR, respectiv persoana trebuie sa fie responsabil/a de relatia cu presa, absolvent/a al/a unei facultati de jurnalism sau litere acreditate. In cazul Persoanei Fizice Autorizate, aceasta trebuie sa faca dovada inregistrarii sale la autoritatile competente in acest sens.
● Experienta colaboratorului/ei din domeniul PR trebuie sa fie de minim 3 ani in domeniu; ace(a)sta va trimite un CV din care sa rezulte experienta sa de-a lungul perioadei in care a exercitat profesia de ziarist. In plus, acesta va trimite alaturi de CV si o oferta prin care va mentiona onorariul solicitat pentru serviciile sale.

Ofertele se vor depune la sediul A.C.R.R. - Alianta Civica a Romilor din Romania (Str. Maria Rosetti, nr. 34, et.2, ap. 6, sect. 2, cod postal 020487, Bucuresti), pana la data de 24.02.2011, ora 1400.

Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 930 - 1600, la tel./fax: +4 (0) 021.211.14.05, e-mail office [at] acrr.ro.

Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro.


Source: ACRR