PUBLIC PROCUREMENT - Renting services Office space - Craiova

Monday, 28 February 2011

Asociatia Alianta Civica a Romilor din Romania (ACRR), in calitate de Achizitor, organizeaza, conform prevederilor Instructiunii nr. 26 din 31.08.2010, privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 - 2013, emisa de AM POSDRU, in cadrul proiectului "Dezvoltare durabila prin acces egal pentru toti pe piata muncii", proiect cofinantat din Fondul Social European "Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013", "Investeste in oameni" si cofinantat prin Fondul Social European (Contract de finantare Nr. POSDRU/102/5.1/G, cod proiect ID 77484, axa prioritara 5 "Promovarea masurilor active de ocupare", domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"), PROCEDURA DESCHISA DE CERCETARE A PIETII - STUDIU DE PIATA pentru ACHIZITIA PUBLICA de "SERVICII DE INCHIRIERE SPATIU BIROU", CPV 7031000-7.

Obiectul achizitiei consta in inchirierea unui sediu necesar infiintarii si functionarii Centrului Local de Resurse pentru Ocupare (CLRO), in orasul Craiova, judetul Dolj. Sediu va fi inchiriat pe o durata de 12 luni si trebuie sa aiba o suprafata de 100 - 120 m.p., compartimentat in 3 incaperi, nemobilat. Documentatia de atribuire se poate solicita de la sediul achizitorului din data de 01.03.2011, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 9:30 - 16:00.

Data pana la care se pot solicita clarificari este de 03.03.2011. Raspunsul la clarificari va fi dat pana pe data de 04.03.2011 (va fi transmis prin fax solicitantului si tuturor celor care au solicitat documentatia).

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, pana la data de 07.03.2011, ora 10:30, in plicuri sigilate, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului,, in data de 07.03.2011, ora 1630. La deschidere sunt invitati sa participe reprezentantii operatorilor economici care vor prezenta imputernicire si act de identitate (pt. identificarea acestora). Atribuirea contractului se va face celei mai bune oferte primite, utilizand criteriu "pretul cel mai scazut".

Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 9:30 - 16:00, la telefon/fax: 021.211.14.05, e-mail office [at] acrr.ro. Persoana de contact: Carmen Oprea.

Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro.Source: acrr