Public procurement advertisement

Tuesday, 08 March 2011

Information available in Romanian only!

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA

Asociatia Alianta Civica a Romilor din Romania (ACRR), in calitate de Achizitor, organizeaza conform prevederilor Instructiunii nr. 26 din 31.08.2010, privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 - 2013, emisa de AM POSDRU, in cadrul proiectului "Dezvoltare durabila prin acces egal pentru toti pe piata muncii", proiect cofinantat din Fondul Social European "Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013", "Investeste in oameni" si cofinantat prin Fondul Social European (Contract de finantare Nr. POSDRU/102/5.1/G, cod proiect ID 77484, axa prioritara 5 "Promovarea masurilor active de ocupare", domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"), PROCEDURA DESCHISA DE CERCETARE A PIETII - STUDIU DE PIATA pentru ACHIZITIA PUBLICA de "SERVICII DE AUDIT", CPV 79212100-4.

Descrierea serviciilor solicitate:
● Serviciu de audit financiar;
● Durata proiectului ale carui cheltuieli vor fi auditate: 14 luni (01.11.2010 - 31.12.2011);
● Valoarea totala a proiectului: 2.126.001,00 Lei (fara TVA);
● Valoarea estimata a contractului pentru prestarea serviciilor de audit financiar: 26880,00 Lei;
● Serviciul solicitat vizeaza: verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si intocmirea unui raport de audit pentru fiecare cerere de rambursare intermediara si finala potrivit Anexei "Verificarea cheltuielilor";
● Serviciul de audit va fi contractat pentru toata perioada de implementare a proiectului, dar va putea fi reziliat unilateral de catre ACRR, in cazul in care auditorul financiar independent nu mai are calitarea de auditor financiar recunoscut de CAFR;
● Cantitatea si caracteristicile tehnice minimale: ACRR va transmite catre OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia 7 cereri de rambursare (6 cereri de rambursare intermediare si 1 cerere finala) - auditorul va verifica faptul ca toate cheltuielile declarate de ACRR in cererile de rambursare intermediare si finala sunt reale, inregistrate corect si eligibile in conformitate cu formatul standard furnizat de AM POSDRU; fiecare cerere de rambursare intermediara / finala transmisa de ACRR, va fi insotita de raportul privind constatarile factuale si de o declaratie pe propria raspundere a auditorului finaciar independent din care sa rezulte ca are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR; termenele pentru verificarea cheltuielilor si intocmirea rapoartelor de audit: maxim 14 zile calendaristice de la data predarii documentelor justificative de catre ACRR. Criteriul de calificare: pretul cel mai scazut.

Documentatia de atribuire se poate solicita prin fax, la nr. 021.211.14.05 sau la adresa office[at]acrr.ro, din data de 8.03.2011, intre orele 930-1700. Ofertele se vor depune la sediul ACRR - Alianta Civica a Romilor din Romania (Str. Maria Rosetti, nr. 34, et.2, ap. 6, sect. 2, cod postal 020487, Bucuresti), pana la data de 17.03.2011, ora 12:00.

Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 930 - 1600, la tel./fax: +4 (0) 021.211.14.05, e-mail office[at]acrr.ro.
Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro.


Source: ACRR